Ključne značajke

 • potpuno automatizirano rješenje iz tvrtke NMS
 • skeniranje 100% proizvoda u stvarnom vremenu
 • 200 izmjerenih veličina u 55 sekundi
 • prvo apsolutno skeniranje karoserija automobila neposredno u proizvodnoj liniji u svijetu!
 • preciznost veća od 120 µm
 • automatsko RPS pozicioniranje i mjerenje
 • jedinstveni dizajn RPS
  • potpuno je sukladna zahtjevima za RPS poravnanje
  • metalni konus s lančanom povratnom informacijom
  • kalibrirani korekturni nosač reflektora za automatsku 3D mjerenje
  • 2 RPS točki za svaki model automobila

Prednosti za korisnika:

 • skeniranje 100% proizvoda u stvarnom vremenu
 • detekcija slučajnih i induciranih odstupanja
 • optimiranje održavanja linije za zavarivanje
 • praćenje povijesti proizvoda

Prije:

 • slučajna odstupanja nisu se detektirala
 • odstupanja otkrila su se kasnije, van proizvodnje linije, pa so se tako i rješavala kasnije

Što se kontrolira:

 • oblik površine
 • položaj i promjer rupa
 • položaj rupa s navojem
 • oblik vanjskih rubova
 • različite udaljenosti GD&T
 • Izlazni podaci:
  • skenirani podaci za pračenje povijesti
  • izvještaji u pdf formatu
  • spc datoteke
  • datoteke za izvoz

PolyWorks/postupak evaluacije:

 • otvori se odgovarajuća podloga
 • uveze se podatke za obje strane karoserije
 • podatke se spoji u 3D okruženju
 • izmjerene veličine poravna s obzirom na RPS točke
 • provjeri se:
  • geometrijske elemente (rupe, otvore, proreze, …)
  • površine
  • udaljenosti
 • sve rezultate izveze se u traženu tekstovnu datoteku i se ih pohrani na traženo mjesto
 • pohrani se i izvješća u pdf formatu, zajedno sa slikama

Rezime:

NMS pripremi rješenje po mjeri korisnika:

 • vođenje projekta
 • isporuka, ugradnja, programiranje, integracija
 • održavanje i podrška
 • školovanje i priprema mjerenja